پودر سوخاری پانکو فیکس مارتین2110011


قیمت عادی 9,900 تومانقیمت فروش ویژه 7,920 تومان

تخفیف : 1,980 تومان

     این محصول از بهترین مواد اولیه دنیا تحت نظارت شرکت بین المللی مارتین بدون MSG ( تشدید کننده مصنوعی طعم ) تهیه شده است .