۱۵% تخفیف  پودر کرپ فرانسوی

پودر کرپ فرانسوی

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۱۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر پنکیک وانیلی

پودر پنکیک وانیلی

قیمت عادی ۷,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۳۳۲ تومان
۱۵% تخفیف  پودر پنکیک کاکائویی

پودر پنکیک کاکائویی

قیمت عادی ۷,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۳۳۲ تومان
۱۰% تخفیف  مکان گیرنده

پودر کیک کوییک شکلاتی ۱۰ کیلویی

قیمت عادی ۱۷۶,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف  مکان گیرنده

پودر کیک کوییک وانیلی۱۰ کیلویی

قیمت عادی ۱۰۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۴,۵۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کوئیک کاپوچینو ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۵۲,۴۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۷,۱۶۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین شکلاتی ۱۰ کیلویی

قیمت عادی ۱۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ردولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۶۸,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶۱,۳۸۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر گرین ولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۴۹,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۴,۳۷۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین وانیلی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۳۷,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۳,۵۷۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کوییک شکلاتی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۵۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۷,۷۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کوییک وانیلی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۳۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۴,۱۱۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین شکلاتی ۳ کیلویی

قیمت عادی ۵۱,۱۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۶,۰۳۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر یلو ولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۴۹,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۴,۳۷۰ تومان
۳۰% تخفیف 

کرم پنیری ۳ کیلو گرمی رشد

قیمت عادی ۷۴,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۵۱,۹۴۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک ردولوت

پودر کیک ردولوت

قیمت عادی ۱۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶,۱۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک رویال چاکلت

پودر کیک رویال چاکلت

قیمت عادی ۱۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶,۱۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک کوچولوها

پودر کیک کوچولوها

قیمت عادی ۱۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶,۱۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک رویال هویج

پودر کیک رویال هویج

قیمت عادی ۱۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶,۱۰۸ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک اکلر

پودر کیک اکلر

قیمت عادی ۱۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳,۴۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک شکلات فندقی

پودر کیک شکلات فندقی

قیمت عادی ۱۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک یزدی

پودر کیک یزدی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸,۰۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک وانیلی

پودر کیک وانیلی

قیمت عادی ۱۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱,۰۰۷ تومان
۱۵% تخفیف  براونی مرطوب

پودر کیک براونی مرطوب

قیمت عادی ۱۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱,۰۰۷ تومان
۱۳% تخفیف  پودر کیک قهوه

پودر کیک قهوه

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک کاکائویی

پودر کیک کاکائویی

قیمت عادی ۱۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱,۰۰۷ تومان
۱۲% تخفیف  پودر کیک موکا

پودر کیک موکا

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک شوکولاوا

پودر کیک شوکولاوا

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کشمشی

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۷۱۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک خامه ای کاکائویی

پودر کیک خامه ای کاکائویی

قیمت عادی ۱۶,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵,۲۱۰ تومان
۱۲% تخفیف  پودر کیک خامه وانیلی

پودر کیک خامه وانیلی

قیمت عادی ۱۶,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف  چیز کیک

پودر چیز کیک

قیمت عادی ۱۱,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۷۵۵ تومان
۱۰% تخفیف  کیک وانیل با خامه کاکائو

پودر کیک وانیل با خامه کاکائو

قیمت عادی ۱۶,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵,۲۵۵ تومان
۱۵% تخفیف  نارگیل کاکائو

پودر کیک نارگیل کاکائو

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۱۱۵ تومان
۱۰% تخفیف  کیک وانیل کاکائو

پودر کیک وانیل کاکائو

قیمت عادی ۱۴,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳,۴۵۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک کارامل کاکائو

پودر کیک کارامل کاکائو

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۱۱۵ تومان
۱۰% تخفیف  کیک دارچین کاکائو

پودر کیک دارچین کاکائو

قیمت عادی ۱۱,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۷۵۵ تومان
۲۰% تخفیف  کیک نارگیلی

پودر کیک نارگیلی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۹۲۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک موزی

پودر کیک موزی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک توت فرنگی

پودر کیک توت فرنگی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۵۶۵ تومان
۱۳% تخفیف  کیک پرتقالی

پودر کیک پرتقالی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸,۵۶۵ تومان
۲۰% تخفیف  کیک آناناسی

پودر کیک آناناسی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۹۲۰ تومان
۱۰% تخفیف  آرد گندم

آرد گندم ۴۵۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳,۵۵۵ تومان
۱۰% تخفیف  آرد کیک و شیرینی پزی

آرد کیک و شیرینی پزی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۴,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳,۷۸۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر خامه کاکائو

پودر خامه کاکائو

قیمت عادی ۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸,۰۵۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر خامه وانیلی

پودر خامه وانیلی

قیمت عادی ۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۶۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر قهوه

قیمت عادی ۱۲,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱,۲۰۵ تومان
۱۰% تخفیف  آرد گندم

آرد گندم ۴۵۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳,۵۵۵ تومان
۱۰% تخفیف  آرد کیک و شیرینی پزی

آرد کیک و شیرینی پزی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۴,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳,۷۸۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا لوله ای ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا پیچی (مته ای) ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۴,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۰۰۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا صدفی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۸۹۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پاستا میکس سبزیجات ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۷۶۰ تومان
There is no product on this category
۱۰% تخفیف 

پاستا لوله ای ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل کلافی ۳۰۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۷۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۹۸۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا پیچی (مته ای) ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۴,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۰۰۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا صدفی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۸۹۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پاستا میکس سبزیجات ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۷۶۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ماکارونی رشته ای ۷۰۰ گرمی ۱.۲

قیمت عادی ۵,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۹۰۵ تومان

پودر دسر

۱۰% تخفیف 

پودر ژله استوایی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۴۳۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ژله سیب دارچین

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۴۳۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ژله سیب

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۴۳۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ژله چند میوه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۴۳۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله پرتقال

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله بلو بری

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انگور

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ژله آناناس

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۴۳۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آلبالو

قیمت عادی ۲,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۲۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله توت فرنگی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله طالبی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله موز

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انبه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر حلوا

پودر حلوا

قیمت عادی ۷,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۷۰۵ تومان
۱۵% تخفیف  تیرامیسو

پودر تیرامیسو

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۵۶۵ تومان
۱۰% تخفیف  پودر فرنی

پودر فرنی

قیمت عادی ۵,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۵,۳۵۵ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ موزی

قیمت عادی ۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۲۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ بیسکوئیتی

قیمت عادی ۶,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۵,۱۰۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ توت فرنگی

قیمت عادی ۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۲۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ کاکائویی

قیمت عادی ۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴,۲۵۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر تارت

پودر تارت

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر دونات

پودر دونات

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کوکی دبل چاکلت

پودر کوکی دبل چاکلت

قیمت عادی ۱۱,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰,۷۵۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر شیرینی رولت

پودر شیرینی رولت

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۷۱۵ تومان
۱۳% تخفیف  نان خامه ای

پودر نان خامه ای

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پروتئین سویا ۲۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۶۶۰ تومان
۱۰% تخفیف  رشته آش

رشته آش ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۶,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶,۲۵۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل کلافی ۳۰۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲,۷۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱,۹۸۰ تومان