۱۵% تخفیف  پودر کرپ فرانسوی

پودر کرپ فرانسوی

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۱۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر پنکیک وانیلی

پودر پنکیک وانیلی

قیمت عادی ۷,۴۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۳۳۲ تومان
۱۶% تخفیف  پودر پنکیک کاکائویی

پودر پنکیک کاکائویی

قیمت عادی ۷,۵۴۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۳۳۲ تومان
۱۰% تخفیف  مکان گیرنده

پودر کیک کوییک وانیلی۱۰ کیلویی

قیمت عادی ۱۰۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۹۴,۵۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کوئیک کاپوچینو ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۵۲,۴۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴۷,۱۶۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین شکلاتی ۱۰ کیلویی

قیمت عادی ۱۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر ردولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۶۸,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶۱,۳۸۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر گرین ولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۴۹,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴۴,۳۷۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین وانیلی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۳۷,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳۳,۵۷۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کوییک شکلاتی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۵۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴۷,۷۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کوییک وانیلی ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۳۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳۴,۱۱۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک مافین شکلاتی ۳ کیلویی

قیمت عادی ۵۱,۱۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴۶,۰۳۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر یلو ولوت ۳ کیلوگرمی

قیمت عادی ۴۹,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴۴,۳۷۰ تومان
۱۰% تخفیف 

کرم پنیری ۳ کیلو گرمی رشد

قیمت عادی ۷۴,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶۶,۷۸۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک رویال هویج

پودر کیک رویال هویج

قیمت عادی ۱۲,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۹۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک اکلر

پودر کیک اکلر

قیمت عادی ۱۲,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۹۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک ردولوت

پودر کیک ردولوت

قیمت عادی ۱۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۶,۱۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک رویال چاکلت

پودر کیک رویال چاکلت

قیمت عادی ۱۸,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۶,۱۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک کوچولوها

پودر کیک کوچولوها

قیمت عادی ۱۲,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۹۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک شکلات فندقی

پودر کیک شکلات فندقی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک یزدی

پودر کیک یزدی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۰۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک وانیلی

پودر کیک وانیلی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  براونی مرطوب

پودر کیک براونی مرطوب

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک قهوه

پودر کیک قهوه

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک کاکائویی

پودر کیک کاکائویی

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک موکا

پودر کیک موکا

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر کیک شوکولاوا

پودر کیک شوکولاوا

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر کیک کشمشی

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۷۱۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک خامه ای کاکائویی

پودر کیک خامه ای کاکائویی

قیمت عادی ۱۶,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۵,۲۱۰ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کیک خامه وانیلی

پودر کیک خامه وانیلی

قیمت عادی ۱۳,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۲,۵۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  چیز کیک

پودر چیز کیک

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۰% تخفیف  کیک وانیل با خامه کاکائو

پودر کیک وانیل با خامه کاکائو

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۹۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  نارگیل کاکائو

پودر کیک نارگیل کاکائو

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۱۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک وانیل کاکائو

پودر کیک وانیل کاکائو

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک کارامل کاکائو

پودر کیک کارامل کاکائو

قیمت عادی ۱۱,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۱۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک دارچین کاکائو

پودر کیک دارچین کاکائو

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۴۱۵ تومان
۲۰% تخفیف  کیک نارگیلی

پودر کیک نارگیلی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۱۲۰ تومان
۱۵% تخفیف  کیک موزی

پودر کیک موزی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک توت فرنگی

پودر کیک توت فرنگی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک پرتقالی

پودر کیک پرتقالی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  کیک آناناسی

پودر کیک آناناسی

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۰% تخفیف  آرد گندم

آرد گندم ۴۵۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۰۰ تومان
۱۵% تخفیف  آرد کیک و شیرینی پزی

آرد کیک و شیرینی پزی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۰۷ تومان
۱۵% تخفیف  پودر خامه کاکائو

پودر خامه کاکائو

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر خامه وانیلی

پودر خامه وانیلی

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر قهوه

قیمت عادی ۶,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۲۱۰ تومان
۱۰% تخفیف  آرد گندم

آرد گندم ۴۵۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۰۰ تومان
۱۵% تخفیف  آرد کیک و شیرینی پزی

آرد کیک و شیرینی پزی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۰۷ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا لوله ای ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا پیچی (مته ای) ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا صدفی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پاستا میکس سبزیجات ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۷۶۰ تومان
There is no product on this category
۱۰% تخفیف 

پاستا لوله ای ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل کلافی ۳۰۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۷۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۹۸۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا پیچی (مته ای) ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پاستا صدفی ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۸۹۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پاستا میکس سبزیجات ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۷۶۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ماکارونی رشته ای ۷۰۰ گرمی ۱.۲

قیمت عادی ۳,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۷۹۰ تومان

پودر دسر

۱۵% تخفیف  مکان گیرنده

پودر ژله چند میوه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۲۹۵ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله طالبی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله موز

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله توت فرنگی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله پرتقال

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله بلو بری

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انگور

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انبه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آناناس

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آلبالو

قیمت عادی ۲,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۲۴۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر حلوا

پودر حلوا

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۱۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  تیرامیسو

پودر تیرامیسو

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۵۶۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر فرنی

پودر فرنی

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۱۶۵ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ موزی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ بیسکوئیتی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ توت فرنگی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودینگ کاکائویی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۲۰۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر تارت

پودر تارت

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  پودر دونات

پودر دونات

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  نان خامه ای

پودر نان خامه ای

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۰% تخفیف  پودر کوکی دبل چاکلت

پودر کوکی دبل چاکلت

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۰۱۰ تومان
۱۵% تخفیف  پودر شیرینی رولت

پودر شیرینی رولت

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۱۵ تومان
۱۵% تخفیف  خمیر پیتزا فوری

خمیر پیتزا فوری

قیمت عادی ۷,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۶,۷۵۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پروتئین سویا ۲۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

رشته آش ۵ کیلوگرمی رشد

قیمت عادی ۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲۴,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف  رشته آش

رشته آش ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۱۵۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل کلافی ۳۰۰ گرمی

قیمت عادی ۳,۱۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۷۹۰ تومان
۱۰% تخفیف 

ورمیشل ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت عادی ۲,۲۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱,۹۸۰ تومان