۱۰% تخفیف 

آرد سوخاری مارتین

قیمت عادی ۵,۹۵۰ تومانقیمت ویژه ۵,۳۵۵ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری مارتین

قیمت عادی ۴,۹۵۰ تومانقیمت ویژه ۳,۹۶۰ تومان
۱۷% تخفیف 

پودر سوخاری فیش اند چیپس

قیمت عادی ۷,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۶,۵۲۰ تومان
۹% تخفیف 

پودر سوخاری مرغ کنتاکی مارتین

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۹,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری پانکو فیکس مارتین

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۷,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری تمپورا مارتین

قیمت عادی ۶,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۵,۵۲۰ تومان