۱۵% تخفیف  مکان گیرنده

پودر ژله چند میوه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۲۹۵ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله طالبی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله موز

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله توت فرنگی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله پرتقال

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله بلو بری

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انگور

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انبه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آناناس

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آلبالو

قیمت عادی ۲,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۲۴۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ موزی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ بیسکوئیتی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ توت فرنگی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودینگ کاکائویی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۲۰۰ تومان