۲۰% تخفیف 

پودر ژله استوایی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله لیمونعناع

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله سیب دارچین

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله سیب

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله هلو

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله چند میوه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله پرتقال

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله بلو بری

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انگور

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آناناس

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله آلبالو

قیمت عادی ۲,۸۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۲۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله توت فرنگی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله طالبی

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله موز

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر ژله انبه

قیمت عادی ۲,۷۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۱۶۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ موزی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ بیسکوئیتی

قیمت عادی ۳,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۲,۵۵۰ تومان
۱۵% تخفیف 

پودینگ توت فرنگی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۳,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودینگ کاکائویی

قیمت عادی ۴,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۳,۲۰۰ تومان