۱۰% تخفیف 

روغن زیتون سرخ کردنی – کوپولیوا

قیمت عادی ۶۶,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۵۹,۴۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

روغن زیتون با ‌بو – کوپولیوا

قیمت عادی ۶۵,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۵۸,۵۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

روغن زیتون بی ‌بو – کوپولیوا۶۴۰

قیمت عادی ۶۴,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۵۷,۶۰۰ تومان