۱۰% تخفیف 

روغن زیتون سرخ کردنی – کوپولیوا

قیمت عادی ۶۶,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵۹,۴۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

روغن زیتون با ‌بو – کوپولیوا

قیمت عادی ۶۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵۸,۵۰۰ تومان
۱۰% تخفیف 

روغن زیتون بی ‌بو – کوپولیوا۶۴۰

قیمت عادی ۶۴,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵۷,۶۰۰ تومان