رویال

ردولوت

12,900 تومان9,675 تومان

اکلر

12,900 تومان10,320 تومان

میوه ای

پرتقالی

6,900 تومان5,520 تومان

موزی

6,900 تومان5,520 تومان

نارگیلی

6,900 تومان5,520 تومان

آناناسی

6,900 تومان5,520 تومان