پیشنهاد رشد مارکت

20 درصـد تخـفیف

پودر سوخاری پانکو فیکس مارتین

     این محصول از بهترین مواد اولیه دنیا تحت نظارت شرکت بین المللی مارتین بدون MSG ( تشدید کننده مصنوعی طعم ) تهیه شده است .


ارزش غذایی در 100 گرم پودر سوخاری پفکی

انرژی = 360.6 کیلوکالری
قند = 3.5 گرم
چربی = 1.6 گرم
نمک = 3.09 گرم
 اسید های چرب ترانس = 0 گرم

ارزش غذایی در 100 گرم آرد سوخاری

انرژی = 371 کیلوکالری
قند = 4.2 گرم
چربی = 0.39 گرم
نمک = 1.34 گرم
 اسید های چرب ترانس = 0 گرم
8,900 تومان 7,120 تومان
20 درصـد تخـفیف پودر کیک کاکائویی

پودر کیک کاکائویی

ارزش غذایی برای یک برش کیک کاکائویی- ۵۰ گرم

انرژی= ۱۸۴.۵ کیلوکالری
چربی= ۸.۵ گرم
کربو هیدرات = ۲۴ گرم
پروتئین = ۳ گرم
7,900 تومان 6,320 تومان
15 درصـد تخـفیف پودر کیک ردولوت

پودر کیک ردولوت

ارزش غذایی برای یک برش کیک ردولوت – ۵۰ گرم

انرژی= ۱۹۲.۴ کیلوکالری
چربی= ۱۰.۴ گرم
کربو هیدرات = ۲۲ گرم
پروتئین = ۲.۷ گرم
12,900 تومان 10,965 تومان

برند رشد

15% تخفیف  پودر تارت

برند مارتین