پیشنهاد رشد مارکت

20 درصـد تخـفیف کیک نارگیلی

پودر کیک نارگیلی

ارزش غذایی برای یک برش کیک نارگیلی – ۵۰ گرم

انرژی= ۱۷۵ کیلوکالری
چربی= ۸.۳۵ گرم
کربو هیدرات = ۲۲.۸۵ گرم
پروتئین = ۲.۹ گرم
6,900 تومان 5,520 تومان
15 درصـد تخـفیف پودر کیک ردولوت

پودر کیک ردولوت

ارزش غذایی برای یک برش کیک ردولوت – ۵۰ گرم

انرژی= ۱۹۲.۴ کیلوکالری
چربی= ۱۰.۴ گرم
کربو هیدرات = ۲۲ گرم
پروتئین = ۲.۷ گرم
13,900 تومان 11,815 تومان
15 درصـد تخـفیف پودر کیک خامه وانیلی

پودر کیک خامه وانیلی

ارزش غذایی برای یک برش کیک خامه وانیلی – ۵۰ گرم

انرژی= ۱۵۷.۹ کیلوکالری
چربی= ۷.۱۲ گرم
کربو هیدرات = ۲۰.۸ گرم
پروتئین = ۲.۶۳ گرم
9,900 تومان 8,415 تومان

برند رشد

برند مارتین